Uzunoğlu Ateş Tuğla

Doğru Karar Vermenize Yardımcı Olabiliriz.

Harç karıştırmada kullanılacak bütün alet ve avadanlıkların temiz olmaları gerekir. Harem karıştırılması ve aplikasyonu esnasında hava sıcaklığı ve kullanılan suyun sıcaklığı min. +5°C ve max. +40°C olmalıdır,

Karıştırılacak harcın miktarı en fazla 30 dak. içersinde kullanılacak şekilde ayarlanmalıdır. Su ile karıştırıldıktan sonra 30 dak.'dan fazla kullanılmadan bekletilen harçta sertleşme başlayacağından servis ortamında ki mukavemetine de etki eder.


Harç karıştırma için en ideal yöntem, harç karıştırma makinasıdır. Harç karıştırma makinası elde yoksa, karma işlemi temiz bir tahta veya sac tekne içinde gelberi veya kürekle de yapılabilir. Eğer tahta tekne kullanılacaksa tekne, harcın suyunu çekmemesi için önceden ıslatılmalıdır.


Kuru harç karıştırılacağı yere konularak su katılmadan önce karışımda homojenlik sağlanması için bir dak. süre ile kuru olarak karıştırılır.

Uzunoğlu Ateş Tuğla - Refrakter tuğla üretimi 1
Harcın içine konulacak su miktarı, harcın karıştırılacağı makina veya tekneye önceden konulur. Karıştırılacak harç miktarı iki eşit parçaya ayrılır, evvela ilk kısmı sonra ikinci kısmı bu suyun içine yavaş yavaş dökülerek sürekli karıştırılır. Karıştırma işlemi 5 dak. süre ile devam eder. Karıştırma işlemi bittikten sonra malzeme olduğu yerde 10 dak. süre ile dinlendirilmeye bırakılır. Daha sonra 2 dak. süre tekrar karıştırılır ve bundan sonra kalıba dökülür. Aplikasyonda kullanılan kalıpların iç yüzeylerinin yağlanmaları gereklidir. Yağlama işlemi tahta kalıbın harcın suyunu emmemesine ve kalıba yapışmamasına yardımcı olur.


Bünyesine su katılan harçta egzotermik reaksiyon başlar. Bu reaksiyon su katıldıktan 3-4 saat sonra kendisini ısınma suretiyle gösterir. Harcın bu şekilde ısınması, erken priz almasına ve sonra da bünyesinde çatlaklar meydana gelmesine yol açar.


Bunun önüne geçmek için harç döküldükten sonra elle kontrol edilir ve ısınma başladığı zaman harcın üzerine ıslak bir bez örtülür veya kalıp dışarıdan sulanır.


Bu işlem, harç soğuyuncaya kadar devam ettirilir. Harcın içine konulduğu kalıp 24 saat süreyle sökülmez. Kalıp söküldükten sonra malzeme 48 saat süreyle kendi halinde hava ile kurumaya bırakılır.


Harcın dökülmesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz:


1-Harç en fazla 1 m. yükseklikten dökülmelidir. Daha fazla yüseklikten dökülecekse oluk kullanılmalıdır Aksi halde iri taneler alta, ince taneler de üste gelerek harcın mukaveme¬tine olumsuz yönde etki yapar.


2-Harcın kalıba iyice yerleştirilmesi amacıyla şişlenmesi veya kalıbın dışarıdan dövülmesi gereklidir. Eğer vibratör kullanılacaksa harç kısa sürelerle vibre edilmelidir.

Posted by Admin Wednesday, March 19, 2014 12:37:00 PM