Uzunoğlu Ateş Tuğla

Doğru Karar Vermenize Yardımcı Olabiliriz.

Düşük Çimentolu Monolitik Malzemelerin Kullanma Talimatları

Low Cement Castables (Düşük Çimentolu) Monolitik Malzemeler vibrasyonla uygulanmak zorundadırlar. Dökme olarak uygulanmaları, içindeki düşük su oaranından ötürü çok zordur.


Vibrasyonlu Malzemelerin;
*    Poroziteleri düşük,
*    Mukavemetleri yüksek,
*    Hacim Ağırlıkları yüksek olur ve dolayısıyla performansları da bir hayli yüksektir.
Kullanma durumlarına göre performansları daha da yükseltilebilir.OLumsuz koşullarda ise performans düşüklüğü meydana gelebilir.Bunun yaşanmaması için; karıştırma homojen olmalı,iyi bir karıştırıcı kullanılmalı ve karıştırıcılar çok temiz olmalıdır.Karıştırma süresi max. 4- dakika olmalıdır.Hazırlanan harçlar kuru ortamda stoklanmalı ve bu ortam suni olarak havalandırılmalıdır.

Uzunoğlu Ateş Tuğla - Refrakter tuğla üretimi 2
Kullanılan su çok temiz olmalı, hatta sıcaklığına da dikkat edilmeli ve sıcaklığı 5-25 oC olmalıdır.
Vibrasyon uygulanacak malzemelerde kullanılması gereken su oranı 5,5 - 6,5 % 'dir. Bu oranla karışım kuruya yakın kıvamda olur. Vibrasyon uygulanması sonucunda yüzeyde su toplanması olduğu takdirde diğer uygulamalarda su miktarında azaltılmaya gidilmelidir.

Vibrasyon uygulama süresi max. 5 dakika kadar olmalıdır. Uygulama sırasında kalıpta hava kabarcıkları görülürse vibrasyon hemen durdurulmalıdır.Fazla uzun vibrasyonlar da karışımın homojenliğini bozabilir. Daldırma usulü çalışan vibrasyonla uygulama yapılıyorsa vibrasyon aleti betonun içinden çok yavaş çekilmelidir,
Karıştırma işleminden 4 saat sonra donma başlar ve 48 saat sürer. Kalıp 12-14 saat sonra sökülmeli ve böylece betonun donma yada sertleşme işleminin devamı için havayla iyice teması sağlanmalıdır.
 

Posted by Admin Wednesday, March 19, 2014 12:18:00 PM