Uzunoğlu Ateş Tuğla

Doğru Karar Vermenize Yardımcı Olabiliriz.

Standart refrakter tuğlalarımızdan olup içerdiği AI203 bileşimine ve şekillendirme metoduna göre farklılık gösterir. Her türlü demir ve demir dışı metal endüstrisi fırınlarında ateş tuğlası olarak kullanılır.

Posted by Admin Wednesday, March 19, 2014 11:38:00 AM