Uzunoğlu Ateş Tuğla

Doğru Karar Vermenize Yardımcı Olabiliriz.

Refrakter malzemeler tüm bu sanayilerde bir hammadde girdisi teşkil etmekte, ancak çok önemli bir yardımcı işletme malzemesi konumunda olmaktadır. Bilindiği gibi refrakter malzemeler şu anda dünyadaki ısıya en dayanıklı malzeme çeşitli olduklarından yukarıda sayılan sanayilerde ve daha pek çoklarında yüksek ısıların elde edildiği ve çeşit proseslerin yapıldığı fırınların ve tesislerin korunmasında kullanılmaktadırlar bunlar olmadan günlük yaşamda kullandığımız pek çok araç ve gerecin üretilmesi de sözkonusu olmamaktadır.
 

Uzunoğlu Ateş Tuğla İmalat ve Üretim 1

Uzunoğlu Ateş Tuğla İmalat ve Üretim 2

Uzunoğlu Ateş Tuğla İmalat ve Üretim 3

Refrakter malzemelerin önemini böylece belirttikten sonra, UZUNOĞLU bugün hizmet ettiği sektörleri sıralayarak ülke ekonomisine olan katkılarını da vurgulamak isteriz:

 • Demir çelik sektörü
 • Dökümhaneler
 • Alüminyum sektörü 4 Hammaddeler
 • Rafineriler
 • Petrokimya tesisleri
 • Kimya sektörü
 • Çimento sektörü
 • Kireç sektörü
 • Enerji üretim tesisleri
 • Seramik sektörü
 • Her türlü kazan ve fırın üretimi yapan tesisler
 • Cam sanayii

Uzunoğlu Ateş Tuğla İmalat ve Üretim


Görüldüğü gibi yaklaşık tüm ülke sanayiini kapsayan ilgi alanı ile UZUNOĞLU bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da faaliyetlerine titizlikle, yeni mamulleriyle ve müşteri tatmini ön planda tutan pazarlama politikasıyla devam edecektir.

Uzunoğlu Ateş Tuğla İmalat ve Refrakter Tuğla 1

Uzunoğlu Ateş Tuğla İmalat ve Refrakter Tuğla 2

Uzunoğlu Ateş Tuğla İmalat ve Refrakter Tuğla 3

Uzunoğlu Ateş Tuğla: Ateş tuğla, ateş betonu, refrakter tuğla ve izole tuğla imalatını (üretimini) Ankara'da yapmaktadır.