Uzunoğlu Ateş Tuğla

Doğru Karar Vermenize Yardımcı Olabiliriz.

Uzunoğlu Ateş Tuğla - Kullanım Alanları 1

Uzunoğlu Ateş Tuğla - Kullanım Alanları 2

Uzunoğlu Ateş Tuğla - Kullanım Alanları 3

A. Tuğlalar :

 • 80 - 85 : Demir çelik fabrikaları ve tüm yüksek ısı fırınları
 • 70-75 : Demir çelik fabrikaları, çimento fabrikaları
 • 60-65 : Çimento döner fırınları ve tünel fırınların sinterleşmes bölgesinde 
 • 55-60 Alüminli : Çimento döner fırınları ve tünel fırınların sinterleşme bölgesinde
 • 50-55 Alüminli : Çimento döner fırınları kireçleme bölgesinde ve tünel fırınlarında
 • AA Kalite : Mikserler, yüksek fırın haznesi, çimento döner fırınlarında, brülör ocaklarında
 • A Kalite : Tav fırınlarında, yüksek fırın sobalarında, kamara altlarında, dolamit ocaklarında, çelik ocaklarında, kireç ocaklarında
 • A1 Kalite : Potalarda, her nevi kazanlarda, çelik ocaklarında
 • Sömi Silika : Kupollarda, döküm işleri ve sobalarda
 • Boru : Yolluk ve mil tuğlası olarak
 • Klinger : Yüksek hararet görmeyen ve sürünmeye mukavemet  istenen yerlerde, kireç ocaklarında, merkezi ısıtma sistemleri bacalarında
 • İzole : Isı kaybına mani olunmak istenen her ateş tuğlasının arkasında
 • Asit :Sıcak ve soğuk her türlü asitte çalışan işlemede
 • Silika : Çelik ocakları ve elektrik ocağı tavanlarında , cam fırınlarda, kok fırınları ve harareti değişmeyen ocaklarda

Uzunoğlu Ateş Tuğla - Refrakter tuğla kullanım alanları 1

B. Harçlar :

 • HH : Yüksek alümina tuğlaların örülmesinde,
 • H : AA ve A Kalite tuğlaların örülmesinde
 • H1: A1 kalite tuğlaların örülmesinde
 • Kizelgur Harcı : Kizelgur izole tuğlasının örülmesinde
 • Özel Harçlar : istenilen özel yerlerde

Ateş tuğlası Seçiminde dikkat edileek hususlar :

Sanayide kullanış yerlerine göre tuğlalar evsaf, cins ve kalitesi dikkate alınarak imal edilir. Bu sebepten kullanılacak ateş tuğlaları maksada uygun olarak seçilmesi ve fuzuli masraf yapmaktan kaçınmalıdır.

Uzunoğlu Ateş Tuğla - Refrakter tuğla kullanım alanları 2

Genel Olarak :

 • İşletme ısısı
 • Basınca mukavemet (sıcakta ve soğukta)
 • Isı iletme
 • İşletme sırasında çekerek küçülme
 • Curuf tesirine karşı dayanma
 • Ani ısı değişmelerine mukavemet
 • Sürtünmeye mukavemet

Uzunoğlu Ateş Tuğla - Refrakter tuğla kullanım alanları 3

gibi husular gözönüne alınarak kullanılarak tuğlanın cins ve kalitesi seçilmelidir.Yalnız yukarıda belirtilen şartları aynı mükemmeliyette temin eden tuğla imali imkansızdır.Bu sebepten işletme  hususiyeti bakımından bu şartlardan hangileri daha ehemmiyetli ise kalite seçilmesine o şartlar gözönünde tutulmalıdır.